Program za decu od 3 do 5 godina

CILj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u odnosu na dete je podrška dobrobiti deteta kroz odnose i delanje. Naša ustanova razvija realni program koji je zasnovan na realnim polazištima, usmerenim  na celovit razvoj deteta kroz igru, učestvovanje u različitim svakodnevnim situacijama  i  odnose koje gradi sa vršnjacima, odraslima I fizičkim okruženjem.

Kreiranje kvalitetnog realnog programa oslanja se na principe koji su dati u Osnovama programa „Godine uzleta“: princip usmerenosti na odnose, princip životnosti, princip integrisanosti, princip autentičnosti, princip angažovanosti i princip partnerstva.

Vaspitno-obrazovni program se gradi kroz zajedničko učešće dece i odraslih kao autentičnih ljudskih odnosa i zajedništva u situacijama, događajima i aktivnostima koje za njih imaju smisla. Program je proces zajedničkog učenja dece i odraslih kroz koji odrasli i deca zajednički konstruišu znanja i razumevanja sebe i sveta, a ne kao primena programa na  decu, prema unapred isplaniranim zajedničkim aktivnostima i izdvojenim sadržajima podučavanja. Zato je program izranjajući i nije napisan unapred.

Negujemo i gradimo kvalitetne odnose koji se baziraju na uvažavanju, saradnji, odgovornosti i zajedništvu kroz stvaranje sigurnosti, poverenja, kontinuiteta i učešća, čime ohrabrujemo i negujemo čvršću povezanost kroz uključivanje roditelja i zajednički rad dece, vaspitača i roditelja, i uključivanje lokalne zajednice.

U odnosima sa vaspitačima i vršnjacima kroz igru i životne situacije, dete se podstiče da istražuje, promišlja, isprobava, pita i aktivno učestvuje u svom učenju i razvoju.

Prostor realnog programa nije samo radna soba, već obuhvata svakodnevno korišćenje otvorenog prostora za različite aktivnosti, igru i istraživanje; zajedničke prostore u vrtiću ( hodnici, igraonica/fiskulturna sala) koji pružaju mogućnost za različite načine susretanja i zajedničkog učešća dece različitog uzrasta i odraslih; kao i različita mesta u lokalnoj zajednici kao mesta aktivnosti dece u kojima deca stiču i proširuju stečena znanja kroz susretanje sa drugim odraslima i drugim institucijama.

Ideja je stvaranje podsticajnog okruženja u čijem građenju učestvuju deca, odrasli i svi drugi koji mogu da pomognu da se zajedničke ideje ostvare. Kako bi prostor postao inspirativno i provokativno okruženje u kojem se deca igraju, istražuju, sarađuju i uče, pažnja se posvećuje njegovom stalnom razvijanju, obogaćivanju i osmišljavanju. Deci se pruža mogućnost da reorganizuju prostor, uređuju ga, kreiraju , stvaraju; da biraju aktivnosti i sadržaje i načine grupisanja- mogu da rade zajedno, ali i da se osame i samostalno koriste materijale na različite načine.

Koristimo sve zajedničke prostore ( holovi, igraonica/fiskulturna sala,dvorište) za  druženje sa decom različitih uzrasnih grupa, za međusobnu komunikaciju, građenje odnosa sa decom i odraslima, deljenje iskustava i stvaranje novih ideja.

eljima u cilju nalaženja optimalnih rešenja za potrebe svake porodice a uz poštovanje svih mera i preporuka zdravstvenih institucija.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari