Školica glume

Časove glume vodi diplomirana glumica Sanja Petrović


U ranom detinjstvu sposobnost glume javlja se u obliku simboličke igre i traje do zrelosti, kada se manifestuje kao sposobnost preuzimanja uloga. Dete već od svoje druge godine ispoljava lična iskustva u izrazu, prikazujući to u simboličkoj igri počinjajući od osnova vrlo plastično, jednostavno i prihvatljivo.

Časovi glume pružaju mogućnost deci da kroz igru razvijaju maštu, osećaj za timski rad, pokret i zvuk, da pravilno nauče da izgovaraju slova i reči, istražuju svet priča, bajki i svakodnevnog života, sve to kroz rad prilagođen njihovom uzrastu. 
Tehnike glume pomažu deci da se oslobode strahova, razvijaju koncentraciju, osveste svoje sposobnosti, nauče šta znači rad u grupi i konačno da se razviju u autentično biće koje se razlikuje od drugih.
Cilj rada jeste bogaćenje iskustva i upoznavanje sa dramskom umetnošću.
Gluma pruža mogućnost svakom detetu da se razvija u skladu sa svojim mogućnostima.

Časovi glume održavaju se dva puta nedeljno u trajanju od 30 minuta i obuhvataju vežbe govora i pokreta. Kroz igru, muziku i interakciju otkrivamo sve tajne glumačke magije.
Na kraju školske godine održava se javni čas na kojem prisustvuju roditelji kako bi ispratili ono što smo radili u protekloj školskoj godini.
Najbitnije od svega je da deca kroz časove glume nauče da veruju u sebe i zavole umetnost.

Teme u školskoj 2019/2020.god
SEPTEMBAR :Tema: Tehnika glume- Upoznavanje sa tehnikama glume, kroz igru, pokret i maštu

OKTOBAR:Tema: Oslobađanje-Oslobađamo se svakog straha, treme i blokade. 

NOVEMBAR:Tema: Radnja- Glumac je centar akcije, gospodar radnje, sabirno mesto svih scenskih znakova. Šta da radimo na sceni? Kako radimo? Na koji način? Šta nam je cilj? Fizička radnja kao uvertira za govornu radnju.

DECEMBAR:Tema: Oslobađanje reči- Govor- Reč je jedan od glavnih elemenata dramskog stvaralaštva. 

JANUAR : Tema: Emocije - Dečje emocije kratko traju. Naglo se javljaju naglo i prestaju. Suze,smeh,vriska,bes..učimo da za nas ne budu stres. Učimo kako da izrazimo ono što osećamo kroz dramsku igru i maštu. 

FEBRUAR :Tema: Artikulacija- Verbalan (govorni ) aspekt je veoma važan u razvoju detete.Vežbe artikulacije nam pomažu da uporedno sa rastom i jezičkim razvojem razvijamo i artikulaciju.

MART :Tema : Pripovedanje -Učimo da pripovedamo uz dramske igre

APRIL:Tema : Dramski dijalog- U razvijanju dramskog dijaloga idemo postepenim putem. Vežbe pripovedanja su nas uvele u vežbe malih monologa,u daljoj fazi prelazimo na dijalog. Govorne vežbe sa dva ili više glumaca (deca) dovode nas do dijaloških scena koje su dobra uvertira i pripema za rad na predstavi.

MAJ :Tema : Rad na tekstu –priprema predstave.Pristupamo umetničkom tekstu i obrađujemo ga u različitim formama. 

JUN:Tema : Rad na tekstu-predstava- Učimo decu da kroz zadatak u svojoj drtamatizaciji predstave paze na karakterizaciju likova,kao i na strukturu dramskog sadržaja..

JUL :Tema : Obrada umetničkog dela- Kroz obrade poznatih umetničkih dramskih dela,pratimo refleksne doživljaje dece izraženo mimikolm , pokretom ili likovnim izrazom. 

AVGUST :Tema : Pokret, zvuk-Uvodimo decu u svet pokreta i zvukova.

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari