Vaspitno obrazovni program

Svi programi su prilagođeni dečijim potrebama i interesovanjima koji ih ohrabruju i podstiču da što uspešnije razviju svoje potencijale, pritom, potpuno motivisani, ispunjeni zadovoljstvom , upornošću i istrajnošću.
Zahvaljujući dobrim materijalno - tehničkim uslovima deci je omogućeno da nesmetano eksperimentišu, povezuju sa stvarima i pojavama oko sebe donose zaključke i primenjuju stečena iskustva u novim situacijama.

U našoj predškolskoj ustanovi zaposlen je visoko obrazovan i stručan kadar koji svojom posvećenošću, ličnim zalaganjem i stručnim usavršavanjem, doprinosi ostvarivanju visoko postavljenih ciljeva, primenjujući novine u svom radu, a za dobrobit svih mališana koji borave kod nas.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari