Vaspitno obrazovni program

Dete je jedinstveno I celovito biće. Svako dete je ličnost sa svojim jedinstvenim mogućnostima I jednakim pravima da se njegova jedinstvenost prepozna I uvaži.

Dete je kompetentno I bogato potencijalima. Kompetentnost deteta nije nešto što dete poseduje samo po sebi već izgrađuje kroz odnose sa odraslima I vršnjacima I zavisi od kvaliteta ovih odnosa.Da bi dete ispoljilo svoje potencijale ono mora imati adekvatnu negu I podržavajuću sredinu I odnose.
Zahvaljujući dobrim materijalno - tehničkim uslovima deci je omogućeno da nesmetano eksperimentišu, povezuju sa stvarima i pojavama oko sebe donose zaključke i primenjuju stečena iskustva u novim situacijama.

U našoj predškolskoj ustanovi zaposlen je visoko obrazovan i stručan kadar koji svojom posvećenošću, ličnim zalaganjem i stručnim usavršavanjem, doprinosi ostvarivanju visoko postavljenih ciljeva, primenjujući novine u svom radu, a za dobrobit svih mališana koji borave kod nas.

Osnove programa vaspitno-obrazovnog rada realizovaće se kroz

*  rad sa decom do tri godine

*  rad sa decom od 3 do 5 godina

*  rad na realizaciji programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari