Nenasilne komunikacije

U cilju prevencije nasilja u oblasti stvaranja i negovanja klime prihvatanja,tolerancije i uvažavanja u toku 2019/2020.godine realizovaće se aktivnosti na temu

„Dlan na dlan, zajedno dođimo do rešenja, osmislimo plan“

Cilj programa je ovladavanje osnovnim veštinama nenasilne komunikacije, da deca nauče da konstruktivno rešavaju nesporazume i sukobe kroz različite problemske situacije i postanu aktivni učesnici u procesu vaspitanja.

Planirane aktivnosti vezane za nenasilnu komunikaciju vaspitači realizuju na nivou vaspitnoe grupe.

* SEPTEMBAR: „Prijateljska iznenađenja“ 
-Šta sve možemo da delimo 
-Svađati se znamo slatko, ali to traje kratko

* OKTOBAR: „Ogledalce“ poštovanje 
-Moja prava... Moje želje... 
-Tražim, dajem, primam 
-Šta volim kod sebe, a šta kod drugih

* NOVEMBAR: “Brinem o sebi i svojoj sredini“ (odgovornost) 
-Zdrava hrana, zdravi mi, šta se desi kad ne hraniš se zdravo ti -
Higijena prostora u kom boravimo (vrtić, kuća)

* DECEMBAR: “Praznična euforija kreće“ 
-Sreća je kada se ljubav poklanja 
-Zahvaliti se, to zna svako...(topla reč, gest, zagrljaj)

* JANUAR: “Zvezda mira“ 
-Lepa reč i gvozdena vrata otvara 
-Ja sam glavni junak priče iz nedođije

* FEBRUAR: “Svako svoju kuću ima“ 
-Porodica je moj miran svet 
-Prijatne i neprijatne emocije

* MART: “Ljubav u našim srcima blista“ 
-Plemenitost ljude krasi 
-Dobronameran treba biti i istinu ne treba kriti

* APRIL: “Sloga kuću gradi“ 
-Gde ja stanem, ti produži (saradnja) 
-Svi za jednog, jedan za sve (jedinstvo)

* MAJ: “Šta bi bilo, kad bi bilo...“ 
-Rešavanje konfliktnih situacija 
-Da sam neko drugi...(kralj, vila, pahulja)

* JUN: “Kad bi meni dali...“ 
-Da neki problem rešim sam...(mudrost) 
-....čarobni štap...(plemenitost)

* JUL :“Putujemo svetom i planetom“ 
-Upoznajemo ljude iz različitih krajeva (uvažavanje) 
-Kada tebi dođu gosti... (gostoljubivost)

* AVGUST: – „ Pas i mačka igračka il plačka „

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari