Zaštita dece od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Interes deteta je primaran u odnosu na interes svih odraslih koji učestvuju u životu i radu ustanove.

Dete ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, da raste i da se razvija.

Presudnu ulogu u razvoju deteta ima socijalna interakcija koja se ispoljava u saradnji, kroz zajedničke aktivnosti, komplementarno delovanje i partnerstvo.

Znanja,modele ponašanja i vrednosti koje postoje u njegovoj sredini dete aktivno otkriva i konstruiše.

U okviru ustanove Tim za zaštitu dece od diskriminacije,nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  planira, organizuje i upravlja aktivnostima na prevenciji nasilja i merama intervencije u saradnji sa drugim Timovima u okviru ustanove i ima stalnu podršku i angažovanost direktora, stručnih i upravnih organa, svih zaposlenih, roditelja i lokalne zajednice.

Da bi deca usvojila istinske vrednosti i razvila ponašanja zasnovana na njima, neophodno je da im se pruži prilika da o vrednostima razmišljaju, razgovaraju, na različite ih načine istražuju i odaberu.

Cilj programa je stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja gde će deca kroz iskustveno učenje u igrovnoj atmosferi saznati i osetiti razliku između negativne i pozitivne komunikacije,da deca ovladaju osnovnim veštima nenasilne komunikacije, da nauče da konstruktivno rešavaju nesporazujme i sukobe i da postanu aktivni učesnici u procesu vaspitanja.

Dugoročni cilj je da i vaspitači i deca koriste stečene veštine i znanja i van konteksta radionice u svakodnevnom život.

Sadržaji su usklađeni i čine sastavni deo redovnih tema/ projekata koji se realizuju u vrtiću, različitim oblicima saradnje sa roditeljima i neposrednim okruženjem.

Mir,poštovanje,ljubav, odgovornost, sreća, saradnja, poštenje, skromnost, jednostavnost, jedinstvo

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari