Dečiji vrtić i društvena sredina

Uvažavajući činjenicu da je vrtić oblik društvene brige o deci, neophodno je pripremiti dete za život u zajednici, te stoga, je veoma važno ostvarivati saradnju sa društvenom sredinom koju čine posete, izleti i organizovana rekreativna nastava-zimovanje.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari