Sportske aktivnosti

Stručni saradnik za sport


Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja

Cilj fizičkog vaspitanja je zadovoljavanje potrebe deteta za kretanjem, doprinos povećanju adaptivne i stvaralačke sposobnosti deteta u savremenim uslovima života i rada, razvijanje zdravstvene kulture neophodne radi očuvanja zdravlja i stvaranje trajne navike da se fizičko vežbanje ugradi u svakodnevni život i kulturu življenja.

Najvažnija odrednica cilja je da se fizičko vežbanje ugradi u svakodnevni život deteta i da predstavlja sastavni deo njihove kulture.

Zadatak fizičkog vaspitanja je formiranje pozitivnog odnosa prema vežbanju, koji je preduslov da se taj isti pozitivan odnos pretoči u konkretnu aktivnost deteta.

Zadaci fizičkog vaspitanja su u funkciji cilja fizičkog vaspitanja.

Zadataka ima više i prirodno je da se naglašavaju oni koji se mogu ostvariti isključivo fizičkim vežbanjem kroz nastavu fizičkog vaspitanja i druge oblike rada.

1. razvoj i održavanje fizičkih i funkcionalnih sposobnosti – u skladu sa
mogućnostima dece.
2. obuka i usavršavanje prirodnih i izvedenih kretanja – u skladu sa individualnim
mogućnostima.
3. sticanje znanja iz oblasti fizičke kulture 
4. formiranje uverenja o vrednosti fizičkog vaspitanja
5. formiranje navika za fizičkim vežbanje

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari