Program za školsku 2020-2021 godinu

Tokom 2020/2021. godine vaspitno – obrazovni rad biće realizovan kroz aktivnosti koje pružaju razne mogućnosti otkrivanja sveta koji nas okružuje, zauzimanje mesta u njemu i otkrivanje koliki je naš uticaj na prirodnu i društvenu okolinu (pozitivan i negativan).

Koncept programa biće  zasnovan na procesu koji ne sadrži planirani proizvod i ne podrazumeva postojanje uzorka koji treba kopirati već je spontane i otvorene prirode sa nedefinisanim krajnjim ishodom.

Deca uče da razmišljaju i veruju sopstvenim čulima, da koriste sopstvene ideje i da sami rešavaju probleme.

Ohrabrujući decu da eksperimentišu i upuštaju u isprobavanje novina u toku samog kreativnog procesa omogućićemo im da razviju inventivnost kao apsolutno dragocenu sposobnost za budući život.

Organizovaćemo raznovrsne aktivnosti koje pomažu u najširem smislu od stimulisanja čula i sticanja samopouzdanja, do razvoja socijalnih sposobnosti kao i sposobnost za rešavanje problema, neograničene mogućnosti u traženju načina da izraze sebe.

 U isto vreme koncepcija programa podrazumeva i socijalni okvir koji kreira socijalne interakcije na kvalitetan način, a poštujući sve preporuke zdravstvenih institucija.

Postavljaćemo izazove u kojima deca treba da uče da razmišljaju i veruju sopstvenoj mašti, da koriste sopstvene ideje i da sami rešavaju probleme.

Organizovaćemo mnoštvo ekoloških radionica kroz koje ćemo

 - razvijati praktične veštine i sposobnosti potrebnih za aktivno učestvovanje u zaštiti i unapređenju životne sredine

- negovati kod dece osećaja zadovoljstva i radosti zbog akcija koje čine i efekata koje postižu u ekološkim aktivnostima .

- podržati i podstaći prirodnu dečiju radoznalost.

Vreme za realizaciju vaspitno-obrazovnih aktivnosti  će u ovoj školskoj godini biti usmerena na rad u kojima će deca održavati uvažavati individualne potrebe i interesovanja drugih, zdravlje nas samih i drugih, kao i očuvanju sredine u kojoj živimo.

Osiguravanje balansa u dnevnoj rutini znači omogućiti deci takvu sredinu koja daje mogućnost za sticanja različitih iskustava u učenju.

 Sve ativnosti se planiraju u skladu sa poštovanjem propisanih mera kao preventiva širenja virusa COVID-19, a kada okolnosti budu dozvolile potpunu normalizaciju rada vaspitno-obrazovnih ustanova, vratićemo se svim aktivnostima u domenu unapređivanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sa jednim važnim iskustvom iz koga smo naučili mnogo.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari