PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2017-2018 GODINU

Zadaci na realizaciji Opštih osnova predškolskog programa u
PPU “RSD Bajka“


U protekloj školskoj 2016/ 2017 god. U PPU „RSD Bajka“ teme za projektna planiranja bile su vezane za „Fizičke aktivnosti i zdrave stilove zivota.“ Teme projekata su bile raznovrsne i zanimljive jer su omogućavale deci da se pokreću , uključuju, da diskutuju i daju svoje predloge te da se, sa istim temama, suočavaju i kod kuće i u okruženju . Bile su ,takođe i veoma izazovne jer su pokretane doživljajem dece ,što je bilo veoma korisno da deca svrsishodno uče , da stiču iskustva za život i bave se tim pitanjima i učenjem izvan vrtića.
Za narednu 2017/2018.godinu zbog zainteresovanosti dece i roditelja nastavićemo i dalje temu „Fizičke aktivnosti i zdravi stilovi života“, kroz projektna planiranja, koristeći podatke sistematskog praćenja i posmatranja za dalje programiranje i individualizaciju vaspitnog procesa.
- Nastavićemo dalji rad na organizaciji i stvaranju nove podsticajne sredine
- razvijanju partnerstva sa porodicom u skladu sa potrebama učesnika(deca,
roditelji vaspitači)
- Otvorenosti Ustanove prema okruženju i izradi svrsishodnih programa saradnje sa različitim institucijama u lokalnoj zajednici.
- Razvijanje projekata na nivou ustanove sa posebnim osvrtom na uključivanje svih učesnika, (deca roditelji vaspitači, lokalna zajednica) i uvažavanje svih perspektiva u programiranju.
- formiranje i rad timova i radnih grupa s ciljem lakše i efikasnije realizacije zadataka.
- Realizacija programa stručnog usavršavanja u skladu sa potrebama stručnog kadra i vaspitne prakse.

Godišnje teme po grupama:

Objekat PPU „RSD Bajka“
* Mlađe jasle „Uz muziku i igre bez granica“
* Starije jasle „U krug,u krug igra sa mnom moj drug“
* Mlađi vrtić 1 „Pokretom pokaži, na sceni se odvaži“
* Mlađi vrtić 2 „Guliverova putovanja“
* Srednji vrtić „Trka na klavijaturama“
* Stariji vrtić „Čarolija razigrane reči“
* Pripremno predškolska grupa „Plesom oko sveta kroẑ istorijske ẑavrẑlame“

Objekat PPU „RSD Bajka-Dečije carstvo“
* Mlađe jasle „Četvoronožna igraonica“
* Starije jasle „Dečije igrarije“
* Mlađi vrtić „Drama i pokret za zdraviji osmeh“
* Srednji vrtić „Muzička vrteška“
* Stariji vrtić „Veličanstvena reč“
* Pripremno predškolska grupa „Muzičke igre bez granica“


TEME PO MESECIMA ZA NENASILNU KOMUNIKACIJU ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

U cilju prevencije nasilja u oblasti stvaranja i negovanja klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja realizovaće se aktivnosti:

SEPTEMBAR: „Osećam se ovako,a ti“ (ljubav; bes; strah: prijatelji-rešavanje konflikata; verbalna i neverbalna komunikacija iza paravana - poverenje; brojim korake do druga vezanih očiju, reka krokodila, ćorave bake; patofne-više , manje, jednako)
OKTOBAR: “Brže do cilja uz prijatelja“ (jedinstvo, poštenje; mere i merenje)
NOVEMBAR: „Kišobran za dvoje“ (saradnja, odgovornost; veličina; skupovi)
DECEMBAR: „Od suprotnosti do poštovanja“ (različitost; poštovanje; tolerancija)
JANUAR: „Pahuljice, pahuljice ispuni mi želju“
FEBRUAR: „Imam nešto da ti kažem u poverenju..“ (poverenje; tajne velikih majstora)
MART: „Ljubav nema granice“ (ljubav; istina)
APRIL: „Šalom i smehom razvedrimo srca“ (sreća)
MAJ: „Na livadi kad zavlada tišina“ (mir)
JUN: “ Kada tebi dođu gosti“ (lepo ponašanje, bon-ton)
JUL: “Da nam život bude lepši..“ (zapleši, zaigraj, zapevaj; smeh, razonoda, šala)
AVGUST: “Avgust se postideo, nešto ga je sram“ (stid, sramota)

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik