Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program u godini pred polazak u školu.

Zadatak vaspitača u novim Osnovama je da na indirektan način utiče na opštu pripremljenost za školu, tako što će obezbediti uslove da zajedno sa decom traga za odgovorima na pitanja koja su pre svega smislena za dete, pri čemu traženje rešenja za njih predstavlja izazov, a rešenje im pomaže da naprave neku promenu u svom okruženju. U razvijanju programa fokus vaspitača je na stvaranju prilika za učenje kao integrisanog iskustva deteta kroz ono što čini (delanje) i doživljava (odnosi), a ne prema unapred isplaniranim pojedinačnim aktivnostima na osnovu aspekta razvoja ili obrazovnih oblasti i izdvojenim sadržajima podučavanja.

Kako bi prostor postao inspirativno i provokativno okruženje u kojem se deca igraju, istražuju, sarađuju i uče, pažnja se posvećuje njegovom stalnom razvijanju, obogaćivanju i osmišljavanju.Ideja je stvaranje podsticajnog okruženja u čijem građenju učestvuju deca, odrasli i svi drugi koji mogu da pomognu da se zajedničke ideje ostvare.Deci se pruža mogućnost da reorganizuju prostor, uređuju ga, kreiraju , stvaraju; da biraju aktivnosti i sadržaje i načine grupisanja- mogu da rade zajedno, ali i da se osame i samostalno koriste materijale na različite načine.

Prostorno- vremenska rešenja za svakodnevne rutine ( obedovanje, spavanje) se prilagođavaju i integrišu u programsku koncepciju. Vremenska organizacija je fleksibilna u odnosu na struktuiranje redosleda i trajanja situacija i aktivnosti, a dnevni ritam aktivnosti je ustaljen, što omogućava predvidljivost i pomaže deci da steknu dnevne rutine

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari