Predškolski program

Kroz planiranu godišnju temu u školskoj 2019/2020.godini na nivou Ustanove „U carstvu avantura moje bajke“ planiraju se raznovrsne dramske igre i igre pozorišta u kojima će dete imati mogućnost da na stvaralački način otkriva sebe i svet oko sebe, istražuje svoje ponašanje i svoje odnose sa tim svetom, otkriva realnost i fikciju tog sveta i u njemu stvara nove svetove, samostalno i spontano.

U planiranju sadržaja i aktivnosti, rukovodimo se uočenim interesovanjima i potrebama dece, dovodeći ih u vezu sa postavljenim ciljevima razvoja i učenja.

Osnovni zadaci u realizaciji PPP su: 
- podsticanje samostalnosti i radnih navika 
- podsticanje dečje radoznalosti 
- podrška fizičkom razvoju deteta 
- jačanje socio-emocionalne kompetencije 
- podsticanje razvoja intelektualnih funkcija i operacija (mišljenje, govor, pamćenje, opažanje, mašta)
- razvijanje početnih matematičkih pojmova 
- podsticanje grafomotorike i priprema za pisanje
- podsticanje razvoja vrednosnog sistema i ponašanja u pravcu ekološkog načina življenja

Planiraju se tematski raspoređeni raznovrsni sadržaji koji podstiču logičko mišljenje i pokreću decu da opažaju, zaključuju i samostalno dolaze do rešenja problema na praktičan način.

Akcenat je na okruženju u kome dete može slobodno da se igra, istražuje, isprobava i sarađuje sa drugima, kroz zajedničke aktivnosti dece i odraslih na način koji je inspirativan za dete i provorcira njegevu intelektualnu radoznalost.

Priprema za početno čitanje i pisanje sastoji se, prvenstveno u razvoju interesovanja za pisanu reč, kroz razne govorne vežbe i igre, negovanje stvaralačke upotrebe govora, uz adekvatnu upotrebu svih raspoloživih medijskih sredstava. Podsticanjem razvoja fine motorike kroz raznovrsne aktivnosti i igre usavršava se spretnost i pokretljivost šake i prstiju. Voljna kontrola pokreta i koordinacija oko-ruka. Elementi grafomotorne pripreme uvode se u postepeno u formi igre. Veštine čitanja i pisanja razvijaju se do nivoa određenog mogućnostima i interesovanjima svakog pojedinog deteta.

Početno matematičko obrazovanje u dečijem vrtiću u funkciji je podsticanja logičko matematičkog mišljenja. Logičko mišljenje detetu pomaže da potpunije otkriva i upoznaje samoga sebe, svoje potrebe i misli, da razvije intelektualnu samostalnost kao i da uspostavi komunikaciju sa drugim ljudima. Pomoću matematičkog mišljenja kod deteta izgrađuje se logika, sposobnosti i umenja da u svakodnevnim praktičnim situacijama rešavaju različite probleme.

Upoznavanje prirodne i društvene sredine obuhvatiće igre i aktivnosti upoznavanja živog sveta, sveta životinja, biljnog sveta, čoveka kao društvenog bića i pripadnika živog sveta, rad ljudi, zaštite životne sredine, materijalni svet, saobraćajno vaspitanje.

Fizičko vaspitanje se bazira na fizičkom razvoju, razvoju opažanja, jačanju zdravlja i održavanju higijene.

U okviru muzičkog i likovnog vaspitanja crtaćemo, slikati, organizovaćemo igre za plastično oblikovanje, estetsko doživljavanje i procenjivanje, slušaćemo muziku, pevati svirati.

Pažljivo slušajući dete, učimo ga i da govori i da sluša. Dete koje poseduje empatiju za druge i određeni stepen samokontrole sposobno je da gradi kvalitetne socijalne odnose.

U toku školske godine u okviru pripremno predškolskog programa posebna pažnja će se obratiti: 
• Saradnji sa Osnovnim školama 
• Saradnji sa porodicom- njenom blagovremenom upoznavanju sa programom rada sa decom, načinima pripreme dece za polazak u školu i podrškom da se aktivno uključe u vaspitno-obrazovni rad.

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari