Program za školicu bontona

Usvajanje jednostavnih pravila ponašanja prilagođena uzrastu sa ciljem razvijanja osećajnog i pristojnog deteta kome će naučeno biti od velike pomoći u kasnijim životnim situacijama, zdravim navikama, u odnosu na druge i sredinu u kojoj žive. Kroz igru zajedno otkrivamo I saznajemo kako se treba ponašati na raznim mestima (pozorište, bioskop, vrtić, škola, park, kuća I na sličnim mestima), prema drugim ljudima koristeći lepe reči (molim, izvini, hvala…)

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari