Eko program
„Pomoću eko istraživača naša svest o ekologiji sve više jača“

Opši cilj ovog programa jeste podizanje ekološke svesti kod dece za očuvanje životne sredine kroz praktične, likovne i dramske aktivnosti.

Specifični  ciljevi:

Razvijanje zdravstvene kulture radi očuvanja i jačanja telesnog i mentalnog zdravlja

Sticanje elementarnih znanja o značaju svakodnevnog telesnog vežbanja, odmora, pravilne ishrane i higijene

Bogaćenje iskustva o profesijama koje se odnose na brigu o zdravlju

Stvaranje i razvijanje navika lične higijene, higijene načina života i higijene sredine u kojoj dete živi 

Izgrađivanje navika zdravog života

Sticanje ekološke svesti  koja će nam pomoći da sačuvamo životnu sredinu

Povećati nivo svesti i znanja o zaštiti životne sredine

Sticanje praktičnih znanja koja će deci pomoći da brinu o svojoj okolini

Razvijanje svesti o međusobnoj odgovornosti  svakog pojedinca za zajedničku sudbinu

Zadaci

- Obeležavanje datuma vezanih za zdravlje i očuvanje životne sredine prateći Eko kalendar koji će izradititi Eko tim

- Priprema programa za Nedelju zdrave hrane

- Edukacije na temu održavanja lične higijene i higijene sredine

Upoznavanje sa profesijama koje se bave brigom o zdravlju: doktori, medicinske sestre, stomatolozi, farmaceuti i sl. kroz svakodnevne aktivnosti u grupi

- uključivanje dece u što veći broj akcija- Eko patrola

- uključivanje porodice kroz različite oblike saradnje uz poštovanje propisanih mera zaštite dok traje pandemija. Edukacija porodice i formiranje svesti o značaju i korisnosti života u skladu sa prirodom

- animiranje lokalne zajednice i promovisanje ekoloških vrednosti

U aktivnostima učestvuju svi u ustanovi dajući doprinos iz svoje oblasti kojm se bavi.

Aktivnosti:

- ekološke radionice
- istraživačke aktivnosti
- interaktivne priče
- dramatizacije
- ekološke patrole
- svakodnevna briga o svom okruženju
- moja bašta, sadimo cveće,proces razvoja
- eko poruke ( audio i video zapisi)
- eko kodeks
- ekološke izložbe ( neverovatne skulpture)
- izrada maketa „Reke u mom gradu“
- muzičke ekološke radionice
- izrada promotivnog materijala ( posteri, flajeri, časopis)
- eko fest i eko karneval (razmena video zapisa među grupama na nivou objekta i između objekata)

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari