Saradnja sa lokalnom zajednicom

Dobro organizovana saradnja sa lokalnom zajednicom nastaviće da bogati ostvarivanje vaspitno obrazovnog rada i pružiti mnoštvo raznovrsnih sadržaja kako bi se obogatila socijalna i saznajna iskustva dece.

Osnovni zadaci u saradnji sa društvenom sredinom u toku radne godine su korišćenje svih raspoloživih resursa u lokalnoj zajednici za aktivnost dece (lokalno okruženje kao mesto za učenje, igru i aktivnosti)

Saradnja sa društvenom sredinom biće realizovana na tri nivoa:

- na nivou Ustanove

- na nivou objekata

- na nivou vaspitnih grupa 

Za dete je zajednica pre svega njegovo neposredno okruženje – porodica, vrtić, susedstvo, rodibinski sistem i druge institucije koje ono posećuje i u njih se uključuje (dom zdravlja, prodavnice, mesta za izlaske i zabavu i slično, kulturne institucije – biblioteke, pozorišta. Kao deo lokalne zajednice, aktivno učestvujemo, sarađujemo sa drugim organizacijama I institucijama,otvoreni smo za proširivanje saradnje.

Kontinuirano razvijamo saradnju, partnerstvo i umrežavanje sa svim akterima koji doprinose podršci ranog razvoja dece.

Za realizaciju različitih aktivnosti naša Ustanova koristi otvorene prostore, institucije obrazovanja, kulture i sporta, učestvuje u različitim dešavanjima lokalne zajednice (proslave, festivali, akcije i slično).

Zajedno sa porodicom i uključivanjem lokalne zajednice osmišljavamo program, aktiviramo mogućnosti našeg okruženja.

Otvoreni smo da uključimo članove lokalne zajednice u naš vrtić dolaskom pozorišta, sportskih klubova, predstavnika raznih zanimanja, promocija.

Pažnju posvećujemo proširivanju prilika za građenje odnosa sa drugom decom i odraslima koju podržavaju detetovu dobrobit i kroz njih stiču bogata, realna životna iskustva raznolika iskustva pokreću razvoj i učenje.

Saradnja Ustanove i osnovnih škola se kontinuirano odvija. Blizina škola koje su u našem okruženju pružaju nam mogućnost poseta predškolske dece školama, učešće sportsko – rekreativnim programima, raznim radionicama izložbama i predstavama.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari