Priredbe

Planirane priredbe:

- za Novu Godinu
- Sveti Sava
- javni časovi fakultativnih aktivnosti
- grupne završne priredbe

Dobrovoljno angažovanje roditelja i njihova pomoć pri javnim nastupanjima dece u okviru programa saradnje sa muzičkom školom Amadeus .

- Muzički festival „Mali Amadeus“

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari