Stručni tim

Tim radnika u Predškolskoj Ustanovi RSD Bajka sastavljen je od medicinskih sestara-vaspitača u jaslicama i vaspitača u vrtićkim grupama, pomoćno-tehničkog osoblja.
Saradnici: psiholog, saradnik za engleski jezik, stručni saradnika za dramske aktivnosti, logoped, pedagog za fizičko vaspitanje.

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
Pružanje individualne psihološke pomoći roditeljima dece koja pohađaju vrtić.
Psiholog Nikola Atanacković

Logoped u vrtiću
Logoped u vrtiću vrši redovno testiranje govorno-jezičkog razvoja dece. Testiranje se sprovodi kvartalno – u septembru, decembru, martu i junu mesecu.
Deca vrtićkog uzrasta se uključuju u logopedski tretman na osnovu rezultata dobijenih na testovima koji mere nivo razvoja govornih i jezičkih sposobnosti.
Deca jaslenog uzrasta bivaju uključena u tretman na osnovu anamnestičkih podataka dobijenih od roditelja i vaspitača koji potvrđuju kašnjenje u razvoju govora i jezika.
Logopedski tretman se sprovodi uz saglasnost roditelja.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari