RADIONICE

U školskoj 2018/2019.god kreativne radionice organizovaće se u skladu sa aktuelnim temama i dešavanjima u ustanovi

-“Crtam , šaram i rukama stvaram“, likovna radionica oktobar
-„Snežne pahulje“ muzička radionica decembar
-“Mami na dar“, mart
-„Zajedno na sceni“ april


U skladu sa prioritetnim ciljevima i zadacima programa biće realizvoane edkukativne radionice za roditelje:

- „Značaj umetnosti na ranom uzrastu“ psiholog, logoped, stručni saradnici
- „Značaj igre kroz imitaciju situacija za govorno jezički razvoj (jasleni uzrast)“ logoped
- „Pravilna stimulacija govornog razvoja“ (za uzrast decu od tri godine do polaska u školu) logoped

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik