RADIONICE

Kreativne radionice organizovaće se u skladu sa aktuelnim temama i dešavanjima u ustanovi
- "Olimpijada",
- "Sportski ples",
- "Dramske igre",
- "Porodični zid"
U skladu sa prioritetnim ciljevima i zadacima programa biće realizvoane edkukativne radionice za roditelje:
- „Motoričke aktivnosti kao podsticaj dečjeg rasta i razvoja“
- „Dete između ljubavi i straha“

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik