PRIREDBE

 

Planirane priredbe:

-za Novu Godinu
-Sveti Sava
-javni časovi fakultativnih aktivnosti
-grupne završne priredbe

Dobrovoljno angažovanje roditelja i njihova pomoć pri javnim nastupanjima dece u okviru programa saradnje sa muzičkom školom Amadeus .

-Muzički festival „Mali Amadeus“

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik