PRIREDBE

 

Planirane priredbe:

- za Novu Godinu
- javni časovi fakultativnih aktivnosti
- grupne završne priredbe

Dobrovoljno angažovanje roditelja i njihova pomoć pri javnim nastupanjima dece u okviru programa saradnje sa muzičkom školom Amadeus .

- Muzički festival „Mali Amadeus“.

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik