SARADNJA SA RODITELJIMA

Saradnja sa roditeljima odvija se kroz različite oblike

Neposredna komunikacija vaspitača i roditelja obuhvataju svakodnevno ili povremeno informisanje roditelja kako o organizaciji života i rada dece u vrtiću tako i informisanje o razvojnim karakteristikama i eventualnim poteškoćama kod svakog deteta pojedinačno.
Razgovori:
prilikom dovođenja i odvođenja deteta
planirani individualni razgovori
otvorena vrata zadnja sreda u mesecu

- Pisana komunikacija

Panoi, Informativni centri za roditelje sadržinski obuhvataju:

- Aktuelnosti iz života i rada vaspitnih grupa
- Dečije stvaralaštvo
- Foto dokumentaciju vezanu za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada kao i dokumentaciju vezanu za razne proslave i manifestacije
- Informacije vezane za pedagoško –psihološu edukaciju roditelja

poruke,
brošure,
portfolio,
individualne beležnice

- Opšti i grupni roditeljski sastanci sa ciljem upoznavanja roditelja sa životom i radom vrtića,tematski u odnosu na vaspitno-obrazovni rad, vaspitanje i obrazovanje deteta
- Psihološko, pedagoško i logopedsko savetovalište za roditelje
- Anketiranje roditelja o pojedinim aspektima razvoja i vaspitanja dece
- Zajedničke igraonice, radionice, druženja i slavlja dece (praznici, rođendani, sportsko-rekreativna takmičenja, umetničko-stvaralačke radionice, priredbe...)
- Savet roditelja
U PPU ”RSD Bajka” postoji Savet roditelja čiji je rad i nadležnost regulisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Statutom Ustanove.

Savet roditelja po održanim opštim i grupnim roditeljskim sastancima :

- Predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanja vaspitno obrazovnog rada,razmatra Program rada Ustanove i Izveštaj o radu Ustanove u prethodnoj godini,
- Razmatra mogućnosti uključivanja roditelja u ostvarivanju pojedinih sadržaja predviđenih Planom rada Ustanove ,
- Razmatra i analizira postignute rezultate vaspitno-obrazovnog rada kod dece

Savet roditelja svoje predloge,pitanja i stavove upućuje Upravnom odboru,direktoru i organima Ustanove.

Deca i roditelji u zajedničkim aktivnostima

Tokom školske 2017/18.god. organizovaće se različite zajedničke aktivnosti dece i roditelja kao ravnopravnih partnera u igri
- u periodu adaptacije,
- povodom Dečije nedelje,
- u realizaciji programa Školice Bontona
- u realizaciji programa Nenasilne komunikacije
- Novogodišnjih i Uskršnjih praznika.

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik