POSETE

U školskoj 2017/2018.godini planira se

- Saradnja sa Kreativnim centrom
- Saradnja sa Vodičem za roditelje
- Radionice s piscima i ilustratorima
- Saradnja sa Osnovnom školom
- Radionice u okviru organizacije Opštine Novi Beograd
- Učešće na Dečijem maratonu
- Pozorište u našoj ustanovi
- Odlazak u pozorište
- Saradnja sa Centrima za kulturu
- Saradnja sa Zdravstvenim ustanovama
- Odlazak u bioskop za vreme dečijeg filmskog festivala
- Poseta Osnovnoj školi
- Hipodrom
- Poseta salašu
- Poseta muzejima

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik