• adresa_navigator.jpg
  • adresa_office_park.jpg
  • kontakt_11.2016.jpg
  • radnovreme.jpg

Šta pokreće moje telo - predškolska gupa

Kliknite na sliku da bi 
videli mini galeriju

sept. 2017.

Cilj: sticanje elementarnog znanja o funkcionisanju sopstvenog tela, telesnih organa i podsticanje odgovornog odnosa prema sopstvenom telu.

Zadaci: proširivanje znanja o čoveku, njegovom telu i životnom ciklusu, diskusija i donošenje zaključaka.

pogledajte arhivu starih vesti

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik